Procés de preinscripció

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Com funciona el procés de preinscripció per al curs 2017-18

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

Calendari
 • Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
 • Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d'abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
 • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
 • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017
 • MATRÍCULA: alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 12 al 16 de juny de 2017

Criteris d’admissió

En els darrers cursos tots els alumnes de P3 (Pàrvuls de 3 anys) que han triat com a PRIMERA OPCIÓ la nostra escola  HAN POGUT SER ADMESOS (fins i tot d'altres zones de proximitat).

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat:

 

   CRITERIS GENERALS

1. Germans ja matriculats al centre o pares que treballin a l’escola: 40 punts.

2. Criteris de proximitat al Centre:

        A) Domicili de la persona sol·licitant dins l’àrea de proximitat: 30 punts.

        B) Adreça del lloc de treball d’un dels pares o tutors dins l’àrea de proximitat

           del centre: 20 punts.

3. Domicili al municipi de Sant Boi: 10 punts.

        A) Si el pare o la mare, el tutor o la tutora, són beneficiaris de l’ajut de renda

            mínima d’inserció: 10 punts.

        b) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germà (mínim del 33%): 10 punts.

 

   CRITERIS COMPLEMENTARIS

(només s’apliquen en cas d’empat en els criteris generals)

1. Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

2. Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

3. Pel fet que el pare, la mare o germans escolaritzats siguin exalumnes del centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

 Admissió. Preguntes més freqüents.

 

1. Quan hem de fer la preinscripció?

Del 23 de març al 4 d'abril


2. On hem de fer la preinscripció?

Heu de recollir i presentar la preinscripció en el centre escollit en PRIMERA OPCIÓ. En el nostre cas, podreu recollir els impresos a la porteria de l'escola o descarregar-los de la nostra pàgina web (www.vedrunasantboi.cat) o de la pàgina web del departament (http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/).


3. Puc presentar sol·licitud en un centre que no estigui dins de la meva àrea de proximitat? 

Si; és una opció que pot exercir la família per aconseguir el que considera el millor ensenyament per al seu fill/a.

 

4. Quantes escoles puc fer constar en la sol·licitud?

Cada família ha d’omplir UNA ÚNICA SOL·LICITUD  i presentar-la a l’escola on hagi triat com a primera opció. En aquesta sol·licitud es pot fer constar fins a un màxim de vuit escoles escrites per ordre de preferència.

 

5. Quin tipus de documentació es demana per a la preinscripció?

Per fer la preinscripció es demanen documents bàsics, com ara fotocòpies dels DNI, del llibre de família, ...

 

6. Els punts “sumen”?

Si; tots els punts sumen excepte en els CRITERIS DE PROXIMITAT del domicili, que són excloents entre sí.

 

7. Què passaria en cas d’empat?

En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En cas d’empat, el Departament d’Ensenyament efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça.

 

8. Quan es fan públics els resultats?

Podreu fer el seguiment de tot el procés de preinscripció (llistes baremades i llistes definitives) a través de la cartellera exterior de l'escola.

 També et pot interessar...

Manifest Vedruna Catalunya

llegir més »

Calendari 2017-2018

Calendari 2017-2018 Inici de les classes 12 setembre  12-13 de setembre entrada progressiva de P-3 Finalització de les classes 22 de ju...

llegir més »