Digitalització a Educació Primària

A l’Aula d’Informàtica tenim habilitats 29 ordinadors. Cadascun d’ells té instal·lat un programari apropiat per a l’alumnat segons el cicle escolar, també disposen d’un accés restringit només per a ells i, a més, estan configurats perquè des d’un ordinador base el mestre pugui fer un seguiment de cada alumne.

A banda dels ordinadors, l’Aula també disposa d’una PDI per a emetre projeccions i per a la realizació d’activitats interactives amb el grup-classe.

La distribució horària d’aquesta aula està programada perquè tots els alumnes puguin tenir-hi accés, almenys una hora a la setmana.

Si bé la iniciació escolar al món informàtic la duem a terme ja des de P3 amb les tablets, és a partir de P4 quan els nostres alumnes comencen a treballar davant d’un ordinador. Cal dir que, des de P4 fins a 2n, cada sessió dins d’aquest espai està supervisada per un tutor/a i un mestre de suport, a fi de poder atendre millor les necessitats que puguin sorgir tant a nivell informàtic com per la diversitat d’aprenentatge de l’alumnat.

L’aprenentatge acadèmic del nostre Centre a través del suport informàtic consta de tres vessants o branques que creiem imprescindibles per formar-se com a persona.

La primera, és l’ampliació i consolidació dels continguts treballats a classe amb un programari digital específic que engloba des d’àrees com les Matemàtiques o  el Coneixement del Medi fins a l’Educació Visual i Plàstica.

La segona, fa referència a l’adquisició progressiva d’uns bons hàbits de treball i d’unes tècniques d’estudi que facilitin a l’alumne l’assoliment dels seus coneixements. Així com també adquirir uns valors com el respecte als companys i al material comú.

La tercera, consta de l’aprenentatge gradual i transversal del programari bàsic informàtic: ús del ratolí a P3, iniciació a un programa de dibuix (Paint) a P4, introducció a un processador de textos (Microsoft Word) a P5, fins arribar al C. Superior on realitzen treballs d’investigació i es fan exposicions orals de projectes amb suport audiovisual (Power Point).

Així doncs, la digitalització dels aprenentatges i l’ús de les noves tecnologies amb l’alumnat és a l’ordre del dia a la nostra Escola i, val a dir que, seguirem treballant per aconseguir educar nois i noies cada vegada més preparats tant a nivell d’estudis com a nivell personal.


Vincles d'interès


També et pot interessar...

Menú del mes

     

llegir més »

Calendari Escolar 2018-2019

Calendari

Calendari 2018-2019   Inici de les classes 12 de setembre 12 i 13 de setembre entrada progressiva de P-3 Finalització de les classes 21...

llegir més »