Noves tecnologies

El projecte de digitalització del centre té com a objectiu primordial la introducció de les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge.

Fa un curs vam introduir l'ús de les tablets a educació infantil.

Els nostres alumnes d'educació infantil treballen algunes competències digitals utilitzant les tablets. Les tablets són una eina per aprendre i reforçar habilitats; també afavoreixen l'autonomia i desenvolupen la psicomotricitat fina.

Així doncs,  les aplicacions utilitzades estan encaminades per a desenvolupar objectiu i continguts del currículum: atenció i concentració, coordinació oculo-manual, geometria, raonament matemàtic, grafisme, vocabulari d'anglès...

L'activitat està inclosa dins de l'horari dels cursos de P3, P4 i P5. Concretament es treballa un cop per setmana en grups reduïts. Cada grup treballa una aplicació determinada en funció de les seves necessitats i del seu ritme d'aprenentatge.

A l'Aula d'Informàtica tenim habilitats 29 ordinadors. Cadascun d'ells té instal·lat un programari apropiat per a l'alumnat segons el cicle escolar, també disposen d'un accés restringit només per a ells i, a més, estan configurats perquè des d'un ordinador base el mestre pugui fer un seguiment de cada alumne.

A banda dels ordinadors, l'Aula també disposa d'una PDI per a emetre projeccions i per a la realizació d'activitats interactives amb el grup-classe.

La distribució horària d'aquesta aula està programada perquè tots els alumnes puguin tenir-hi accés, almenys una hora a la setmana.

Si bé la iniciació escolar al món informàtic la duem a terme ja des de P3 amb les tablets, és a partir de P4 quan els nostres alumnes comencen a treballar davant d'un ordinador. Cal dir que, des de P4 fins a 2n, cada sessió dins d'aquest espai està supervisada per un tutor/a i un mestre de suport, a fi de poder atendre millor les necessitats que puguin sorgir tant a nivell informàtic com per la diversitat d'aprenentatge de l'alumnat.

L'aprenentatge acadèmic del nostre Centre a través del suport informàtic consta de tres vessants o branques que creiem imprescindibles per formar-se com a persona.

La primera, és l'ampliació i consolidació dels continguts treballats a classe amb un programari digital específic que engloba des d'àrees com les Matemàtiques o  el Coneixement del Medi fins a l'Educació Visual i Plàstica.

La segona, fa referència a l'adquisició progressiva d'uns bons hàbits de treball i d'unes tècniques d'estudi que facilitin a l'alumne l'assoliment dels seus coneixements. Així com també adquirir uns valors com el respecte als companys i al material comú.

La tercera, consta de l'aprenentatge gradual i transversal del programari bàsic informàtic: ús del ratolí a P3, iniciació a un programa de dibuix (Paint) a P4, introducció a un processador de textos (Microsoft Word) a P5.

A partir del Cicle Mitjà de Primària els alumnes realitzen una matèria complementària de Noves Tecnologies en la qual es treballen contiguts i precediments de tipus informàtic com per exemple programari de Microsoft Office, eines Google...

A partir d'aquest curs,2017-2018, totes les aules d'Educació Infantil i Primària tenen instal.lat un monitor digital interactiu que permet reforçar i facilitar els aprenentatges dels alumnes.  

 


Vincles d'interès


També et pot interessar...
Calendari curs: 20-21

Calendari 20-21

Calendari escolar curs:20-21   Inici de curs 14 de setembre Adaptació P3  14 i 15 de setembre  Matí:10h-11:30h Tarda:15:40h-1...

llegir més »

LListat LLibres curs 2020-2021

llegir més »