Noves tecnologies

El projecte de digitalització del centre té com a objectiu primordial la introducció de les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge.

Fa un curs vam introduir l'ús de les tablets a educació infantil.

Els nostres alumnes d'educació infantil treballen algunes competències digitals utilitzant les tablets. Les tablets són una eina per aprendre i reforçar habilitats; també afavoreixen l'autonomia i desenvolupen la psicomotricitat fina.

Així doncs,  les aplicacions utilitzades estan encaminades per a desenvolupar objectiu i continguts del currículum: atenció i concentració, coordinació oculo-manual, geometria, raonament matemàtic, grafisme, vocabulari d'anglès...

L'activitat està inclosa dins de l'horari dels cursos de P3, P4 i P5. Concretament es treballa un cop per setmana en grups reduïts. Cada grup treballa una aplicació determinada en funció de les seves necessitats i del seu ritme d'aprenentatge.

A l'Aula d'Informàtica tenim habilitats 29 ordinadors. Cadascun d'ells té instal·lat un programari apropiat per a l'alumnat segons el cicle escolar, també disposen d'un accés restringit només per a ells i, a més, estan configurats perquè des d'un ordinador base el mestre pugui fer un seguiment de cada alumne.

A banda dels ordinadors, l'Aula també disposa d'una PDI per a emetre projeccions i per a la realizació d'activitats interactives amb el grup-classe.

La distribució horària d'aquesta aula està programada perquè tots els alumnes puguin tenir-hi accés, almenys una hora a la setmana.

Si bé la iniciació escolar al món informàtic la duem a terme ja des de P3 amb les tablets, és a partir de P4 quan els nostres alumnes comencen a treballar davant d'un ordinador. Cal dir que, des de P4 fins a 2n, cada sessió dins d'aquest espai està supervisada per un tutor/a i un mestre de suport, a fi de poder atendre millor les necessitats que puguin sorgir tant a nivell informàtic com per la diversitat d'aprenentatge de l'alumnat.

L'aprenentatge acadèmic del nostre Centre a través del suport informàtic consta de tres vessants o branques que creiem imprescindibles per formar-se com a persona.

La primera, és l'ampliació i consolidació dels continguts treballats a classe amb un programari digital específic que engloba des d'àrees com les Matemàtiques o  el Coneixement del Medi fins a l'Educació Visual i Plàstica.

La segona, fa referència a l'adquisició progressiva d'uns bons hàbits de treball i d'unes tècniques d'estudi que facilitin a l'alumne l'assoliment dels seus coneixements. Així com també adquirir uns valors com el respecte als companys i al material comú.

La tercera, consta de l'aprenentatge gradual i transversal del programari bàsic informàtic: ús del ratolí a P3, iniciació a un programa de dibuix (Paint) a P4, introducció a un processador de textos (Microsoft Word) a P5.

A partir del Cicle Mitjà de Primària els alumnes realitzen una matèria complementària de Noves Tecnologies en la qual es treballen contiguts i precediments de tipus informàtic com per exemple programari de Microsoft Office, eines Google...

A partir d'aquest curs,2017-2018, totes les aules d'Educació Infantil i Primària tenen instal.lat un monitor digital interactiu que permet reforçar i facilitar els aprenentatges dels alumnes.  

 


Vincles d'interès


També et pot interessar...

Com pots fer la preinscripció?

Avui comencen les preinscripcions  per als nous alumnes. En aquesta infografia podeu veure les opcions per poder realitzar-la.  Avui començen les...

llegir més »

Pla de reobertura juny 2020

Pla de reobertura Juny 2020

Segons les orientacions del Pla d'Obertura dels Centres Educatius ordenat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el curs acadèm...

llegir més »

https://sites.google.com/vedrunasantboi.cat/escolavedrunasantboi/principal?authuser=0

Espai web Vedruna a casa

Us donem la benvinguda a VEDRUNA SANT BOI A CASA! L'equip de l'escola hem pensat que aquesta site, operativa a partir del proper dimecres 15 d'abri...

llegir més »

Calendari 19-20

Calendari 2019-2020 Inici de les classes 12 setembre 12-13 de setembre entrada progressiva de P-3 Finalització de les classes 19 de jun...

llegir més »