Pla de reobertura Juny 2020

Segons les orientacions del Pla d'Obertura dels Centres Educatius ordenat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el curs acadèmic 2019/20 finalitzarà de manera telemàtica el divendres 19 de juny. Tot i així el document ordena l'obertura dels centres educatius a partir del moment en que el municipi entri en fase 2 de desescalada, per tant el 8 de juny, si és que estem en aquesta fase.

L'assistència de l'alumnat en aquests dies d'obertura és totalment voluntària i cal tenir en compte que ens trobem en situació d'alerta sanitària pel Covid-19. És per això que les instruccions del Departament d'Educació estableixen una sèrie de requisits per a l'assistència voluntària de l'alumnat:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o amb qualsevol altre quadre infecciós
 • Que no siguin o hagin estat positius pel Sars-CoV2 durant els 14 dies anteriors
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat per Sars-CoV2 o simptomatologia compatible els 14 dies anteriors
 • Calendari vacunal al dia

Per tal d'acreditar-ho, les famílies hauran de portar signada, el primer dia d'assistència al centre, la declaració responsable que adjuntem a aquest correu. A més, les famílies es faran responsables de l'estat de salut dels nens i nenes i hauran de vigilar diàriament l'estat de salut dels seus fills/es prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per venir a l'escola. En el cas de presentar febre o algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19 l'alumne no podrà assistir al centre.

 

En el cas que l'infant presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per Sars-CoV2, es valorarà de manera conjunta- amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència- la idoneïtat de reprendre l'activitat escolar. Es consideren malalties de risc per la Covid-19:

 • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori
 • Malalties cardíaques greus
 • Malalties del sistema immunitari
 • Diabetis mal controlada 
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus

Els alumnes implicats en la reobertura són els següents:

 • EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5)

Acollida en un espai específic per facilitar la conciliació dels pares, els quals per motius laborals o professionals han de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Caldrà acreditar aquesta situació presentant el primer dia d'assistència a l'escola el document signat de declaració responsable que s'adjunta a aquest correu.

Els grups seran d'un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5.

L'horari serà de dilluns a divendres de 9 a 13 h.

L'acompanyament tutorial i el suport lectiu el continuaran fent de manera telemàtica fins el 19 de juny.

 • 6è d'EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

Acció educativa presencial voluntària en grups d'un màxim de 13 alumnes per tal de donar suport a la finalització d'etapa.

L'horari serà dimarts 9 de juny, dijous 11 de juny i  dimecres 17 de juny de 9 a 11 h. L'acompanyament tutorial i el suport lectiu el continuaran fent de manera telemàtica fins el 19 de juny.

 • Resta de nivells d'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Cada tutor contactarà amb els alumnes del seu grup per tal de fer una trobada puntual en una data a concretar en un horari concret.

Els grups seran d'un màxim de 13 alumnes.

L'acompanyament tutorial i el suport lectiu el continuaran fent de manera telemàtica fins el 19 de juny.

 

Com a mesures de seguretat cal destacar:

 • Cada alumne haurà de portar la seva mascareta
 • Caldrà garantir la distància de seguretat de 2 metres
 • Les entrades i sortides del centre es faran de forma esglaonada
 • L'acompanyament dels nens a l'escola el farà una sola persona i també hauran de guardar les distàncies de seguretat

 

Per tal de fer una previsió de mestres i espais, planificar mesures de seguretat i organització en general us fem arribar aquest formulari per a que l'empleneu les famílies amb alumnes a Educació Infantil i a 6è de primària per a que ens ajudi a gestionar la reobertura. El termini màxim per respondre aquest formulari serà diumenge 31 de maig. D'aquesta manera podrem gestionar la manera de garantir les condicions de seguretat dels alumnes i el professorat.

 

Formulari Educació Infantil

https://forms.gle/mLbFMzJZynhEh7Pm8

Formulari 6è Educació Primària

https://forms.gle/ZapXAB5UX2GGGKNF7

Direcció

 


Arxius d'interès

Vincles d'interèsTambé et pot interessar...

LListat LLibres curs 2020-2021

llegir més »

L'equip de l'Escola Vedruna Sant Boi us desitja Bon Estiu

Bones Vacances Ens veiem al setembre https://www.youtube.com/watch?v=v_ijONBN8cI #vedrunasantboi#intensament#escolapropera

llegir més »

Pla de reobertura juny 2020

Pla de reobertura Juny 2020

Segons les orientacions del Pla d'Obertura dels Centres Educatius ordenat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el curs acadèm...

llegir més »

https://sites.google.com/vedrunasantboi.cat/escolavedrunasantboi/principal?authuser=0

Espai web Vedruna a casa

Us donem la benvinguda a VEDRUNA SANT BOI A CASA! L'equip de l'escola hem pensat que aquesta site, operativa a partir del proper dimecres 15 d'abri...

llegir més »