Servei de MONITORATGE

1.    Distribució dels monitors/es i grup

 

COORDINADORA: Virgínia Zamora

EQUIP:          

P3

 Marisol Elvira

 Vanessa Santos (reforç)

P4

 Paula Expósito

P5

 Montse Rodamilans

1r

 Marta Padilla

2n

 Pilar Medina

3r

 Adrián Mata

4t 

 Cristina López

 Sílvia Belmonte

 Héctor Arquijo

 Cuina

 

 Hallouma Safri

 

 

2.    Organització diària de cada grup

  • INFANTIL

P3 

12.25 h: Recollir els infants a l'aula, passar llista d'assistència, posar bata de menjador, fer pipí i rentar mans

12.35-13.30h: Dinar.

13.30 -14.10h: Joc tranquil.

14.10-14.45h: Pati o activitats dirigides.

14.45-12.50h: Treballem els hàbits (ens rentem les mans) i anem a la classe.

 

P4-P5

12.40h: Recollir els infants a l'aula, passar llista d'assistència, posar bata de menjador, fer pipí i rentar mans.

12.45-13.45h: Dinar.

13.45-14.45h: Pati o activitats dirigides.

14.45-14.50h: Treballem els hàbits (ens rentem les mans) i anem a la classe:

 

PRIMÀRIA

13.00h: Recollir els infants a l'aula o al lloc acordat passar llista d' assistència.

13 a 13.40h: Pati o activitats dirigides.

13.45h: Rentem mans.

14.00-14.35h: Dinar.

14.45-14.50h: Rentem mans, fem pipí i esperem al mestre en les fileres del pati.

 

Només els grups de 3r, 4rt, 5è i 6è després de dinar i recollir la seva safata passaran per la taula una baieta, d'aquesta manera treballem els hàbits higiènics i tenim cura de l'espai que utilitzem.

 

3.    Activitats

Dues vegades a la setmana cada grup-classe realitza dues activitats dirigides .

La resta de dies l'estona de pati és lliure sempre sota la vigilància dels monitors.

 

4.    Incidències dels infants

Les incidències dels infants arribaran als pares mitjançant un full on quedarà reflectida la incidència. Sempre que fem servir una nota d' incidència queda revisada pel monitor del grup i per la coordinadora.  Aquest full d'incidència té 3 còpies: una per l'infant, altre per la coordinadora i altre pel tutor/a.

5.    Informes

Tots els grups tindran un document en format paper que arribarà als pares trimestralment. Aquests document és una quadrícula amb uns ítems que haurà de marcar el monitor/a amb l'observació diària del nen/a.

A més a més d'aquests documents i durant els dos primers trimestres del curs realitzarem un informe diari de P3 per tal que els pares puguin repassar cada dia l'evolució dels nens.

 

6.    Altres informacions d'interès

-PROTOCOL AL·LÈRGIES: Els infants amb dietes especials per al·lèrgies/intoleràncies seuran en llocs fixos al menjador durant els primers dies per tal de fer una vigilància inicial, sempre els servim primer abans que a la resta de grup. el nom i el tipus d'al·lèrgia.

-MEDICACIONS: No podem administrar cap medicament sense recepta mèdica i autorització de la família. Les ferides es netejaran amb aigua i sabó ja que no estem autoritzats a aplicar cap altre producte.

-PORTA ENTRADA: Els monitors/es no poden obrir la porta d' entrada en l' horari de menjador. Avisar a la coordinadora si hi ha alguna família a la porta. Prohibit donar a cap infant en l'horari de menjador sense el permís de la coordinadora.

 

Si teniu algun dubte o requeriment podeu trobar-nos cada dia al menjador de les 12:00h. a les 15:00h.

O bé enviar un mail a la coordinadora.

menjadorvedruna@elmenudelpetit.com

  

 

 
També et pot interessar...

LListat LLibres curs 2019-2020

llegir més »

Calendari 18-19

llegir més »

Menú del mes

     

llegir més »