08:30h. - 13:00h

15:00h. - 17:30h

Lluís Castells, 20

08830 Sant Boi de Llobregat

936 400 318

vedrunasantboi@vedruna.cat

Educació primària

ADQUIRINT I CONSOLIDANT COMPETÈNCIES

(DE 6 A 12 ANYS)

Responsables i competents

En aquesta etapa s’adquireixen i es consoliden noves competències, habilitats i valors que l’alumnat podrà aplicar de manera funcional i significativa a la seva vida quotidiana. Se’ls potencien els bons hàbits de treball i d’organització així com una bona preparació acadèmica i personal, per tal de formar joves que sàpiguen gestionar-se emocionalment i socialment en l’entorn del segle XXI.

 • Fomentar l’ús a les aules d’estratègies metodològiques que convidin els alumnes a cooperar, a partir de reptes de situacions quotidianes i de materials, eines i activitats innovadores.
 • Desenvolupar estratègies de treball que animin els alumnes a interrelacionar-se i a donar resposta a situacions reals.
 • Donar resposta afectiva i efectiva als conflictes i demandes quotidianes que es generen dins i fora del context escolar.
 • Planificar aprenentatges a partir de la motivació i dels interessos dels alumnes que esdevinguin vivencials, significatius i propers.

 • Ser referents en actituds. Cal que mostrem interès i entusiasme en allò que volem transmetre.
 • Multiplicar i flexibilitzar els espais i els temps de comunicació amb els alumnes i les famílies per analitzar el progrés acadèmic i el desenvolupament personal dels alumnes.
 • Generar espais comuns (patis, passadissos…) que esdevinguin espais d’aprenentatge.
 • Implicar les famílies en els projectes educatius i en els processos de millora de l’escola.

 • Ser referents en el marc de la cultura de l’esforç i inculcar hàbits de treball i d’estudi.
 • Organitzar l’aula adjudicant rols a cadascú i fent entendre que el paper de cadascú és important i necessari.
 • Estimular el gust per les presentacions acurades, per les reflexions prèvies i per les exposicions públiques.

 •  Incorporar metodologies que integrin la interdisciplinarietat, la manipulació, la cooperació i l’experimentació.
 • Adaptar els continguts a la realitat de l’entorn. L’interès sobre l’aprenentatge fa augmentar l’acció per assolir-lo.
 • Potenciar la transversalitat de la música i de les arts plàstiques com a element motivador en el procés de creació i aprenentatge.
 • Presentar tasques, incentivant la imaginació, l’expressió i les aplicacions més pràctiques.

 

 • Promoure el respecte envers el gènere humà a partir d’un treball en educació en valors.
 • Fer que l’esperit de servei, el compromís amb els més necessitats, el voluntariat i la participació activa i creativa en campanyes de solidaritat, esdevinguin els eixos tranversals.
 • Garantir l’ús del català com a llengua vehicular del centre així com el coneixement de les festes i tradicions pròpies de la nostra terra.
 • Apostar per la transmissió i l’intercanvi aprofitant la riquesa i les possibilitats de la xarxa educativa Vedruna Catalunya.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website