08:30h. - 13:00h

15:00h. - 17:30h

Lluís Castells, 20

08830 Sant Boi de Llobregat

936 400 318

vedrunasantboi@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

Escoles Verdes

Des de l’any 2018 formem part de la xarxa d’Escoles Verdes dels Departaments de Medi Ambient i Educació. Amb la intenció de formar ciutadans i ciutadanes que es comprometin en la conservació i millora del planeta. L’escola sensibilitza i promou una actitud responsable i respectuosa amb el medi ambient.

null

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

null

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola.   Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

null

Entorns virtuals d’aprenentatge (GSuite, plataforma Clickedu...)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada.

null

Projecte plurilingüe

Projecte pensat perquè els alumnes aprenguin l’anglès de manera gradual al llarg de tota la seva escolarització.

null

Projecte ODS

Les 36 escoles Vedruna de Catalunya compartim un itinerari educatiu ODS. Un camí que abasta totes les etapes educatives per dotar el nostre alumnat de consciència i de compromís a favor d’un món més just i sostenible.

Els ODS van ser aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el setembre del 2015 amb l’horitzó d’assolir-los el 2030 i pretenen, entre d’altres, erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic.

Introduir els ODS a l’aula ajuda a fer que els nostre alumnes d’avui esdevinguin persones crítiques, conscients de les problemàtiques mundials, i amb iniciativa per buscar solucions.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website